Poezie

Selected Poems

Obe Postma

Drietalige bloemlezing met 65 gedichten van Obe Postma: Fries-Engels-Nederlands. Inleiding: Jabik Veenbaas, vertalingen: Jabik Veenbaas en Anthony Paul, selectie: Jabik Veenbaas, Philippus Breuker. [lees verder]

Niemandslandnacht

Annemarie Estor

Annemarie Estor (1973) is dichteres en publiciste. Ze is gepromoveerd cultuurwetenschapper. Eerder verschenen van haar Vuurdoorn me (2010, bekroond met Herman de Coninckprijs voor het beste debuut), De oksels van de bok (2012, Herman de Coninckprijs voor de beste dichtbundel 2013), Dit is geen theater meer (2015, nominatie Pernathprijs); en het beeldverhaal Hauser (2013) met dichteres ... [lees verder]

Tot iemand eindelijk

Moya De Feyter

alle mensen die in ons wonen willen werkelijkworden, maar zijn zij dan niet stuk voor stukzwartgallige vlinders, die samenhokkenrond de vlammen in een borstMoya De Feyter (1993) schrijft proza, poëzie en toneelteksten. Ze studeerde af als theaterwetenschapper en zoekt naar manieren om haar teksten ook via het podium bij ... [lees verder]

Famke fan snie

Paul van Dijk

Famke fan snie is in boartlike, byldrike bondel fol dreamen en fantasy. De fersen foarmje in lange, skrinende reis yn in sykjen nei soen mei it ferlies fan in famke. Mei de ynbylding fan in bern besiket de ïk"rjochting te sykjen yn dream en taal, yn stêd en... [lees verder]

Het jaar van de arend

Rick van der Made

Het jaar van de arend is de derde dichtbundel van Rick van der Made (Breda, 1968). Adriaan van Dis zegt: 'Mooi en raak'. Het werk is een combinatie van verhalen en poëzie met oogverblindende foto's van onder meer René Zuiderveld en Jan van Breda. Eerder publiceerde Van der Made het ve... [lees verder]

Maffia

Ewa Lipska

Je kunt veel van de Poolse dichter Ewa Lipska zeggen, maar niet dat ze de belangrijke thema's schuwt. Politiek, oorlog, natuurkunde, liefde, erotiek: ze worden opgevoerd als kruimeltjes in een groter spel, waarvan Lipska op zijn minst de suggestie wekt dat ze de regels haarfijn door heeft. De gedichten in ... [lees verder]