Poezie

Verzameld werk

M. Vasalis

Sinds in 1954 de bundel Vergezichten en gezichten bij Van Oorschot verscheen, is het werk van Vasalis nooit meer uit druk geweest. Deze uitgave van het Verzameld werk is extra bijzonder. Niet alleen alle verzamelde gedichten zijn erin opgenomen, maar ook nog een ferme keuze uit het onverzameld proza – en ‘Fragmenten uit ... [lees verder]

Ik vouw een boot van wit papier


In het leven grijpen we vaak naar gedichten. Ze bieden troost, beuren je op of laten je extra genieten van mooie momenten. Dat goede poëzie niet moeilijk hoeft te zijn, ontdek je in deze bundel. Je vindt er veertig gedichten in, die tegelijk heel mooi en eenvoudig zijn. Wablieft e... [lees verder]

Reistijd, bedtijd, ijstijd

Marjolijn van Heemstra

In een poging de tijd te grijpen, geven we hem namen. Maar de tijd luistert niet. Of luisteren wij niet? Marjolijn van Heemstra gaat in deze bundel op zoek naar wat ons steeds ontglipt. Het is moeilijk te bevatten dat dit bestaan, de volledige weg van schreeuw tot zucht, zal ... [lees verder]

Hekeldichten

Juvenalis

Juvenalis (ca. 60-140) was een Romeins dichter. Hij begon zijn carrière als militair. Onder keizer Domitianus trad hij op als declamator te Rome. Hij werd verbannen omdat hij de draak stak met een vermaarde toneelacteur, de favoriet van de keizer. Pas op middelbare leeftijd begon Juvenalis met het ... [lees verder]

Ongedierte dat niet bevriest

Annet Zaagsma

Er groeit geen mos op de gedichten in deze bundel. Annet Zaagsma is een dichter die iets te vertellen heeft. Haar werk wordt omschreven als diepgaand, kleurrijk en origineel. Dit is poëzie voor wie niet bang is voor wat scherpe randjes en met elk gedicht opnieuw verrast wil worden. D... [lees verder]

Gedichten 2

Yahya Hassan

Een nieuwe, rauwe en urgente bundel [lees verder]

De Hazenklager

Paul Demets

Waarom zijn we niet tot meer bereid, hoewel we weten dat de natuur, het milieu en het klimaat onder druk staan, de verstedelijking steeds toeneemt en het platteland verdwijnt? Omdat we ons superieur voelen? Mens, dier en ding zijn nauwer met elkaar verweven dan we willen toegeven. In De hazenklager ... [lees verder]

De vrouw die van Picasso bleef houden

Julia Blackburn

Marie-Thérèse Walter was zeventien toen ze Picasso ontmoette. Hij was zesenveertig en getrouwd. In tweeënveertig gedichten brengt Julia Blackburn de stem van Marie-Thérèse tot leven om zo het verhaal te vertellen over haar relatie met Picasso – vanaf hun eerste ... [lees verder]