Geschiedenis

Alles is cultuur


De cultuurgeschiedenis heeft de laatste dertig jaar een onstuimige groei doorgemaakt. Huizinga maakte een revival door, er kwam aandacht voor de sociale geschiedenis van cultuuruitingen en dankzij de opkomst van de mentaliteitsgeschiedenis en cultural turn in de geesteswetenschappen breidde het domein van de cultuurgeschiedenis zich enorm uit. Alle aspecten van ... [lees verder]

De wijde wereld van Cornelis Pijnacker

Paul Brood

Paul Brood (1952) is rechtshistoricus en archivaris bij het Nationaal Archief. Daarnaast is hij docent aan de Universiteit Leiden. Gerard van Krieken (1944) studeerde geschiedenis. Daarna was hij meer dan dertig jaar leraar geschiedenis. Jan Spoelder (1948) studeerde klassieke taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij was werkzaam als classicus. [lees verder]

Saxa Loquuntur

F.L. Schuddeboom

Saxa Loquuntur ('de stenen spreken') is geschreven voor de gevorderde leerling Latijn die met school naar Rome gaat. Daarnaast is het ook zeer geschikt voor studenten, begeleiders van Romereizen en andere belangstellenden.Dit boek presenteert een bloemlezing van meer dan 60 individuele inscripties op 35 locaties in Rome. Door deze veelal korte ... [lees verder]

La France d'hier

Jean Pierre le Goff

« Mai 68 peut apparaître comme la préhistoire pour les générations dites X, Y, ou Z... Mais que savent-elles au juste des conditions dans lesquelles a vécu ma génération, de sa jeunesse et de son passage à ... [lees verder]

Romeins Verkeer

Cornelis van Tilburg

Overal in het vroegere Romeinse Rijk dat zich uitstrekte van Schotland tot de Sahara, en van Portugal tot de Syrische woestijn, zijn Romeinse wegen in het landschap herkenbaar en soms nog volop als weg in gebruik. Bij de aanleg van dit immense wegennet werden door de Romeinse landmeters en ingenieurs ... [lees verder]

Tot het rode licht gedoofd is

Carel van Gestel

Bij de aanleg van de eerste spoorlijnen in Nederland bestond er al een flink netwerk van bestrate en onbestrate wegen, die van belang waren voor het lokale en interlokale vervoer van mensen en goederen en waarover diligences, getrokken door twee of drie paarden, diensten onderhielden tussen de grotere plaatsen in ... [lees verder]