Architectuur

A City of Comings and Goings

Michelle Wouter

For English please see below Architectuur en stedenbouw kunnen ertoe bijdragen dat onze steden beter bestand zijn tegen migratie. In A City of Comings and Goings brengt Crimson een reeks Europese steden bijeen die veel te maken hebben met migratie. In dit boek worden deze steden vertegenwoordigd door gezaghebbende essays ... [lees verder]

Het Amsterdamse Bos

Sofia Dupon

Het is voorjaar 1934. In een modderige polder ten zuiden van Amsterdam gaat de eerste schep de grond in voor wat het grootste stadsbos ter wereld zou worden: het Amsterdamse Bos. In de decennia hierna groeide het Bosplan uit tot een uniek project. Het aanleggen van een bos in de polder ... [lees verder]

Buurten

Erna van Holland

In Nederland, met name in het stedelijk gebied, is een grote behoefte aan nieuwe woningen. Veelal in bestaande buurten waar mensen nu al wonen en leven. Hoe doe je dat op plekken die liefde en aandacht nodig hebben en niet alleen om een fysieke aanpassing vragen? Erna van Holland en ... [lees verder]

Amsterdamse Bos – Biography of an urban forest

Sofia Dupon

Spring 1934. In a boggy clay polder south of Amsterdam, the first sods are cut for what would become the largest urban forest in the world: Amsterdamse Bos. Over the next decades, the so-called Boschplan expanded into a unique project. Creating woodland in the polder was a technological tour de force, ... [lees verder]

Productive Amsterdam

Jonathan Woodroffe

This publication presents a selection of design proposals submitted for the 14th session of Europan, the Netherlands. Europan is an urban-architectural competition for design professionals (architects, urban planners, landscape architects, artists, ecologists, and social geographers) under the age of 40. The competition is organized every two years in several European countries, ... [lees verder]

Mapping Landscapes in Transformation


The relational complexity of urban and rural landscapes in space and in time [lees verder]

Archiprix 2019

Henk van der Veen

For English please see below Elk jaar selecteren de Nederlandse instellingen voor architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur hun beste afstudeerprojecten. De oogst is altijd rijk en gevarieerd en weerspiegelt de ambities van een nieuwe generatie ontwerpers die klaar staat om elke denkbare ontwerpuitdaging die op hun weg komt aan te nemen. ... [lees verder]