Filosofie

Het geluk van het genoeg

Pierre Rabhi

Pierre Rabhi is boer, schrijver en filosoof, en een van de pioniers van de ecologische landbouw in Frankrijk. Hij verdedigt een andere maatschappij, een die respectvoller omgaat met de mens en de aarde, en hij ondersteunt de ontwikkeling van agro-ecologie over de hele wereld. Rabhi heeft een groot oeuvre, waaronder ... [lees verder]

Wat rest er van Auschwitz?

Georgio Agamben

Giorgio Agamben beschrijft hoe een mens kan getuigen van het onmenselijke. De overlevenden van Auschwitz hebben iets meegemaakt dat onmogelijk in woorden te vatten is. De verschrikkingen van Auschwitz en de Holocaust zijn van onmenselijke aard. Hij werpt een nieuw licht op de getuigenissen en geeft een antwoord op de ... [lees verder]

Basisboek wijsgerige ethiek


Ethiek raakt ons in het dagelijks leven. Vaak staan we wel stil bij de vraag of we goed of slecht handelen, of juist of onjuist, maar weten we niet goed hoe we daarover na moeten denken. De wijsgerige ethiek is bij uitstek de discipline die zich buigt over het goede ... [lees verder]

Italiaanse reis

Johann Wolfgang von Goethe

Italiaanse reis is een monument in de geschiedenis van de reisliteratuur. De rijke beschrijvingen van kunst en cultuur in het achttiende-eeuwse Italië krijgen een plaats in het grote verband van Goethes actieve leven als schrijver en dichter en als vriend van vele vooraanstaande personen in het Europa van zijn ... [lees verder]

De barst in het kosmische ei

Joseph Chilton Pearce

Actuele klassieker over de relatie geest - werkelijkheid Wij leven in een vicieuze cirkel van mentale voorstel- lingen over de wereld en de mogelijkheden die de wereld ons - volgens diezelfde voorstellingen - te bieden heeft. Binnen deze schil bevinden wij ons. Joseph Pearce noemt deze schil het 'kosmisch ei'. ... [lees verder]

Onderweg in Zijn en Tijd

Alfred Denker

"Hij werd geboren, deed zijn werk en stierf" - zo kernachtig vatte Martin Heidegger samen wat aan het leven van Aristoteles filosofisch van belang was. Veel meer had hij liever niet van zichzelf blootgegeven. Maar leven en werk vormen, zoals Alfred Denker in 'Onderweg in Zijn en Tijd' ... [lees verder]

De legende 1717

Ronald Commers

Het jaar 2017 is een feestjaar voor vrijmetselaars. In hun organisaties wordt driehonderd jaar universele vrijmetselarij gevierd, met 1717 als legendarische datum. Maar het ontbreekt aan duidelijkheid over wat er toen is gebeurd. Wat men erover weet, berust op een verhaal dat eerst twintig jaar later werd neergeschreven. Is wat toen in ... [lees verder]