Filosofie

In de vingers

Louw Feenstra

Een toegankelijke verhandeling over werken met de handen voor iedereen die dagelijks handwerk verricht, zoals kunstenaars, ambachtslieden en chirurgen. Al zolang mensen op twee benen rondlopen en hun voorpoten zich ontwikkeld hebben tot armen met handen, maken ze dingen. Die dingen getuigen van menselijke beschaving. Van vuistbijl tot smartphone: handen ... [lees verder]

Het leven van de geest

Hannah Arendt

De drie delen van het hoofdwerk van Hannah Arendt nu eindelijk in één boek. [lees verder]

Het wonder van betekenis

Marc van Dijk

Ons denken wordt uitgedaagd door het grootste wonder dat er is: dat er betekenis bestaat. Dat wij niet anders kunnen dan betekenis zien, horen, voelen, ruiken, kennen. Die betekenis is er niet zonder ons. Wat zou er überhaupt kunnen zijn zonder ons?’ – Paul van Tongeren Denker des Vaderlands Paul van Tonge... [lees verder]

Het wilde deel van de wereld

Virginie Maris

Vooraanstaande filosofe verkondigt nieuw geluid in de discussie over het antropoceen: De natuur blijft! In het antropoceen stelt de mens zichzelf centraal en probeert hij de wereld op grote schaal te beheersen. De natuur wordt gereduceerd tot instrument en verliest haar intrinsieke waarde. Virginie Maris pleit voor een herwaardering van ... [lees verder]

Waarom schurken pech hebben en helden geluk

Jurriën Hamer

Hoe zou de wereld eruit zien zonder schuld en verdienste? [lees verder]

Dier en mens

Maarten Reesink

Het eerste alomvattende werk in het Nederlandse taalgebied over de veranderende kijk op mens-dierrelaties. Onze kennis van dieren beperkte zich eeuwenlang tot de biologie: we beschreven het leven van diersoorten. Het dierlijke gedrag zagen we als het resultaat van instincten. Intelligentie bij dieren was inferieur, en zonder al te veel ... [lees verder]

Adorno in Napels

Martin Mittelmeier

Biografie, filosofie en natuur komen prachtig samen in dit vernieuwende boek over Adorno [lees verder]

Boommensen

Jozef Keulartz

De laatste decennia is de muur die de mens tussen zichzelf en alle andere levende wezens op aarde heeft opgetrokken aan het verbrokkelen. De eerste opening in deze muur betreft de dieren. Alle vermogens en verworvenheden die voorheen uitsluitend aan de mens voorbehouden leken te zijn, vindt men nu ook ... [lees verder]