Filosofie

Kardinale deugden

Rik Torfs

Nu we de totale vrijheid hebben bereikt, heeft het weinig zin meer om over zonden te spreken. Als vanzelf wordt het toch weer interessant om over deugden na te denken: een positieve eigenschap waarover we beschikken of een goede manier van handelen. Rik Torfs treft die deugden aan op onverwachte ... [lees verder]

Datadictatuur

Jan Kuitenbrouwer

Een vereiste voor een gezonde democratie is een ‘machtsvrije publieke ruimte’, schreef de Duitse filosoof Jürgen Habermas, een neutraal en open forum voor discussie en debat. Met de komst van het internet leek dit ideaal van Habermas in vervulling te gaan: cyberspace was van iedereen en van niemand, geen autor... [lees verder]

Laatste dagboek

Jiddu Krishnamurti

Dit 'laatste dagboek' bevat het enige dat door Krishnamurti zelf in volstrekte eenzaamheid op tape isingesproken. Na het succes van het in 1983 uitgegeven Dagboek werd Krishnamurti aangemoedigd doorte gaan met het maken van dagboekaantekeningen. Omdat zijn handschrift inmiddels wat onduidelijk wasgeworden, stelde men voor in plaats van met de hand ... [lees verder]

Verlichting nu

Steven Pinker

Experimenteel psycholoog Steven Pinker verdedigt in zijn boek ‘Verlichting nu’ vurig de waarden van de Verlichting. Met behulp van de wetenschap en het humanisme zullen we de problemen die we hebben als mensheid oplossen en verder gaan op het pad van de vooruitgang. Wie de krant erop naslaat, is geneigd te d... [lees verder]

Pierre Bourdieu

Edouard Louis

Wat is de erfenis van Pierre Bourdieu vandaag de dag? Welke bijdrage levert zijn oeuvre aan de hedendaagse uitwerking van nieuwe theorieën en nieuwe politieke ideeën? Het gedachtegoed van de auteur van La distinction blijft als ankerpunt dienen voor degenen die instrumenten willen leveren om kritisch over de we... [lees verder]

Zullen we contact houden

Rob van Gerwen

In Laten we contact houden stelt Rob van Gerwen een pijnlijke, maar noodzakelijke diagnose: we communiceren alleen nog maar via apparaten. Door nieuwe technologie en de nadruk op alles wat meetbaar is, wordt het unieke van de mens, onze geest, bedreigd. Onze menselijkheid staat op het spel. Gelukkig biedt Van ... [lees verder]

Een inleiding in de medische filosofie

Ignaas Devisch

De medische wereld stelt ons voor talloze uitdagingen: genetica, neurowetenschappen, predictieve geneeskunde, de impact van leefstijl, medicalisering... Het lijstje is lang en vraagt om diepgaande analyses. Het terrein van de medische fi losofi e en ethiek probeert daarop een antwoord te bieden door te kijken naar wat er vandaag en ... [lees verder]