Geschiedenis

Het culturele netwerk van Jan van Scorel (1495-1562

Gaila Jehoel

De schilder Jan van Scorel (1495-1562) nam een unieke positie in het Hollandse culturele leven van de zestiende eeuw in. Zijn uitzonderlijke carrière dankte hij aan een wijdvertakt netwerk, bestaande … [lees verder]

Het ravijn

Wendy Lower

Wendy Lower is een Amerikaanse historicus gespecialiseerd in de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Haar boek  Hitlers furiën  werd loved ontvangen in de Nederlandse en internationale … [lees verder]

Roedel

Guido van Hengel

‘In de geschiedenis’, schreef Elias Canetti, ‘wordt veel te weinig over dieren gesproken.’ Historicus Guido van Hengel volgt de geursporen en geluiden van het turbulente verleden van Joegoslavië en … [lees verder]

Pater familias

Russell Shorto

Pater familias van Russell Shorto is de fantastische geschiedenis van zijn familie – The Sopranos in het Amerika van de jaren vijftig en zestig. [lees verder]

Naar de hel met Hitler

Dirk Rochtus

Niet alle Duitsers vormden ten tijde van het Derde Rijk een kudde schapen die zich gedwee naar de ondergang liet leiden door de Führer. Was er niemand die uit de pas liep? Toch wel. De … [lees verder]

Uitschot in uniform

Gertjan Broek

De Weerbaarheidsafdeling (WA) van de NSB wordt in de geschiedschrijving tot nu toe gereduceerd tot een onvermijdelijk bijverschijnsel. In werkelijkheid was de WA een van de meest geduchte … [lees verder]

Belaagd paradijs

Marc Jansen

Georgië is wel vergeleken met de hof van Eden. Maar het vanouds christelijke Kaukasusland bevindt zich op een breukvlak van invloedssferen. Eeuwenlang moest het van meerdere kanten de klappen … [lees verder]

Nieuwe kruisvaarders

Sander Rietveld

De woedende meute die in januari 2021 het Amerikaanse Congres bestormde droeg kruisen, christelijke vlaggen en spandoeken met Jesus saves. Voor God, volk en vaderland. Op een vreemde manier lijkt het … [lees verder]