Architectuur

Voorbij dijken

Marinke Steenhuis

Er zijn weinig landen op de wereld waar het water zozeer het landschap en de nationale identiteit bepaalt als in Nederland. De kwetsbare delta ligt telkens weer op de tekentafel om aangepast te worden aan de dreiging van het water. Klimaatverandering zorgt nu voor een volgende ronde van ingrepen. De ... [lees verder]

Bicycle Landscape / Bicycle Landscape


For Bicycle Landscape, Yorit Kluitman cycled through all of the Netherlands' 388 municipalities and photographed the landscape between them, exclusive of people and buildings: a cross section of the organized Netherlands. He is driven by fascination for the organized, graphical structure of open space and the apparently two-dimensional world that envelops ... [lees verder]

Ruimte voor de rivier

Dirk Sijmons

Met Ruimte voor de Rivier is het Nederlandse rivierenlandschap aangepast aan de huidige klimaateisen. Het gebied werd niet alleen veiliger maar met de doelstelling van ruimtelijke kwaliteit ook mooier. Meer dan dertig projecten werden in een tijdsbestek van enkele jaren gerealiseerd. Ruimte voor de Rivier is een geweldige operatie die ... [lees verder]

De Paradijsmethode

Imke van Hellemondt

Het Nederlandse landschap was verouderd en voldeed niet meer aan eigentijdse eisen. Waar vernieuwing wel had plaatsgevonden was het onherkenbaar geworden. Dat was de opvatting van enkele landschapsarchitecten in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw. Hun ideaal was een gemoderniseerd landschap waarin schijnbaar strijdige belangen als technologie ... [lees verder]

Het lege land

Auke van der Woud

In de vroege negentiende eeuw was Nederland een land met maar twee miljoen inwoners, met bijna alleen onverharde wegen, frequente watersnoden, moerassen, onbewoonbare heidevelden en verarmde, stille steden. Door de Bataafse Revolutie van 1798 werd Nederland een staatkundige eenheid, maar het zou nog heel lang duren voordat het land ook een ... [lees verder]