Prijs
€36.05
ISBN
9789463448314
Bindwijze
paperback
Uitgever
Acco uitgeverij
Datum
04-10-2018

Een inleiding in de medische filosofie

Ignaas Devisch

De medische wereld stelt ons voor talloze uitdagingen:
genetica, neurowetenschappen, predictieve geneeskunde,
de impact van leefstijl, medicalisering... Het lijstje is
lang en vraagt om diepgaande analyses. Het terrein van
de medische fi losofi e en ethiek probeert daarop een
antwoord te bieden door te kijken naar wat er vandaag en
morgen op het spel staat. Maar ook door terug te blikken
in onze denktradities en vast te stellen dat fi losofi e en
geneeskunde meer met elkaar te maken hebben dan velen
vermoeden.

Deze Inleiding tot de medische filosofi e gaat na hoe in de
westerse traditie fi losofen de medische wereld hebben
beïnvloed en omgekeerd. Het betreft geen geschiedenis van
de wijsbegeerte noch van de geneeskunde. De focus ligt op
de wederzijdse wisselwerking tussen die twee terreinen
in de tijd, en ook op de culturele en maatschappelijke
context waarbinnen die zich steeds wijzigende verhouding
zich heeft afgespeeld. Hoe is nagedacht over thema’s zoals
lichamelijkheid, ziekte of gezondheid vanuit fi losofi sche
hoek? En hoe heeft de evolutie van de geneeskunde een
impact gehad op de fi losofi e? Die vragen vormen de rode
draad in dit boek.

Prof. dr. IGNAAS DEVISCH is als fi losoof verbonden
aan de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool. Hij
doceert er medische fi losofi e, ethiek en bio-ethiek.
www.ignaasdevisch.com

€ 36.05

Levertijd (indien niet voorradig)
1 à 2 werkdagen
Bezorgopties
Afhalen in winkel
gratis
Bezorgen in de stad Groningen per fietskoerier
€ 1,50
Bezorgen buiten Groningen
€ 2,95