Zoekresultaten

Het vrolijke pessimisme

Henri Roorda van Eysinga

Henri Roorda (1870-1925) schreef tijdens en na de Eerste Wereldoorlog, onder het pseudoniem Balthasar, een onafzienbare reeks cursiefjes voor kranten als La Tribune de Genève en Gazette de Lausanne. Nationalisme en militarisme zijn vaak mikpunt van spot. Roorda’s toon is herkenbaar uit duizenden: een mengeling van beschouwelijkheid en iro... [lees verder]

Law is Too Important to Leave to Lawyers

Marijke Malsch

This booklet examines the extent to which empirical studies are used in legal practice, how more extensive use could be promoted, and what risks are associated with these studies being ignored. [lees verder]

Handboek Sociale psychiatrie

Christina van der Feltz-Cornelis

Dit Handboek sociale psychiatrie bundelt de in Nederland bestaande expertise op het gebied van sociale psychiatrie en stelt deze deskundigheid daarmee beschikbaar aan alle arts-assistenten psychiatrie, huisartsen, psychiaters, psychotherapeuten en andere hulpverleners die in hun dagelijks werk met patiënten met sociaalpsychiatrische problematiek te maken hebben. De hulpverlener kan in d... [lees verder]

Praktijkboek Intervisie

Monique Bellersen

• Wat is de grootste uitdaging die jij op dit moment hebt? • Wat wil je betekenen voor de omgeving waar je deel van uitmaakt? Vragen kunnen soms meer impact hebben dan een antwoord kan geven. Zij spelen een belangrijke rol bij intervisie. Intervisie wordt gebruikt voor persoonlijke en professionele groei. Ook kan ... [lees verder]

Filosofie op school

Natascha Kienstra

‘Filosofie is vertragen.’ Wellicht heeft het daarom ruim 25 jaar geduurd voordat dit handboek verscheen. Filosofie is een volwassen schoolvak geworden. Het is in Nederland een eindexamenvak op de havo en het vwo, met centrale eindexamens, waar jaarlijks ongeveer 5000 leerlingen van 160 scholen aan deelnemen. De Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO... [lees verder]

Covid-19 als stresstest voor het insolventierecht

J.C.A.T. Frima

De jaarvergadering NVRII 2020 behandelt de vraag in hoeverre het insolventierecht en aanverwante regelingen een adequaat kader bieden voor een hard geraakte economie, mede door de impact van COVID-19. [lees verder]