Zoekresultaten

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid

A.R. Houweling

Op 26 juni 2020 is de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2) in werking getreden. De NOW 2 stelt ondernemingen met een omzetverlies van 20% of meer in de gelegenheid subsidie aan te vragen als tegemoetkoming in de betaling van de loonkosten gedurende de viermaandsperiode van juni t/m september 2020. De ... [lees verder]

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht

G.W. de Ruiter

Dit helder opgebouwde boek behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht. [lees verder]

Politiek

Marc Hooghe

Dit handboek reikt de instrumenten aan voor de wetenschappelijke studie van het politieke bestel. [lees verder]

Arbeidsrecht begrepen

H.C. Geugjes

Arbeidsrecht begrepen behandelt het individuele arbeidsrecht voor studenten in het hoger onderwijs. [lees verder]

Boom Basics Staatsrecht

Aalt Willem Heringa

In deze Boom Basics staat het staatsrecht centraal. [lees verder]

Handboek gezondheidsrecht


Deze achtste druk van Handboek gezondheidsrecht bevat een uitgebreide analyse van alle belangrijke thema’s binnen het gezondheidsrecht. Het boek opent met een inleidend hoofdstuk waarin het gezondheidsrecht als rechtsgebied wordt verkend, en waarin ook de rechtsbronnen van het gezondheidsrecht aan de orde komen. Dit hoofdstuk wordt gevolgd door ... [lees verder]