Zoekresultaten

Wortel 2

Rob Bosch

Volgens Pythagoras is alles getal. Met deze getallen bedoelde hij de natuurlijke getallen en de ratio van natuurlijke getallen. Hij ontdekte die ratio’s ook in de muziek als terts, kwint, enzovoort. De schok was groot toen men in die tijd ontdekte dat er getallen bestaan die niet de ... [lees verder]

All you need in maths!

Jan van de Craats

All You Need in Maths! covers the basic mathematics you need to successfully embark on a university or college career in technology, natural sciences, computer and information science, economics, business and management studies, and related disciplines. By basic mathematics we mean elementary algebra, numerical sequences, equations, geometry, functions and differential ... [lees verder]

Basisboek rekenen

Jan van de Craats

Basisboek rekenen is geschreven voor iedereen die goed wil leren rekenen. Je leert optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen (inclusief de staartdeling), rekenen met kommagetallen en rekenen met breuken. Je leert ook rekenen met geldbedragen, procenten, maten en gewichten. Basisboek rekenen is een oefenboek. Elk hoofdstuk bestaat voor de helft uit opgaven. ... [lees verder]