Zoekresultaten

De vlucht van Gilles Speksneijder

M.M. Schoenmakers

Gilles Speksnijder, een weinig uitgesproken man, bekleedt een bescheiden functie in een dienstverlenende organisatie. Als hij van de ene op de andere dag wordt gepromoveerd tot assistentverhuiscoördinator, bezwijkt hij bijna onder zijn verantwoordelijkheden en taken. De tijdsdruk neemt toe en het verhuisproces raakt vertroebeld door machtsspelletjes, vileine roddels ... [lees verder]

De wolkenridder

M.M. Schoenmakers

M.M. Schoenmakers werd geboren in Den Bosch (1949), studeerde af aan de Universiteit van Tilburg en vertrok in 1977 naar Suriname, waar hij werkte met indiaanse gemeenschappen in het binnenland. In 1989 keerde hij terug naar Nederland. Zijn Surinaamse jaren kregen hun neerslag in vijf romans, waarvan de laatste, Het zwaard van ... [lees verder]

Tussen hulp en hype

Y.M.M. Schoenmakers

De reeks Politiekunde is een uitgave van het OnderzoeksprogrammaPolitie & Wetenschap. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in hetalgemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzendie direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Voor meer informatiewww.politieenwetenschap.nl.Ontvoering of vrijheidsberoving is een zeer ingrijpend misdrijf, waarnaar inNederland nog maar weinig wetenschappelijk ... [lees verder]