Zoekresultaten

Rituelen

Herman De Dijn

Alle ijkpunten lijken uit onze wereld te verdwijnen. Of het nu gaat om religieus geïnspireerde rituelen of om spiritueel weten, straks lopen we met zijn allen rond als totaal bevrijde individuen, zonder de last van traditie of overgeleverde gebruiken. We knutselen onze identiteit en lifestyle zelf bij elkaar. ... [lees verder]

Euthanasie bij psychisch lijden

René Stockman

Vier auteurs buigen zich over de vraag hoe het verder moet met de euthanasie bij psychisch lijden. Ze doen het uit medische, filosofische en gelovige hoek en proberen vanuit deze invalshoeken de vraag te beantwoorden wat mensen met psychisch lijden brengt om de euthanasievraag te stellen. Dat het om een ... [lees verder]

Drie vormen van weten

Herman De Dijn

Ethiek is fundamenteel bepaald door de manier waarop we leven. Ethiek is dus altijd common sense-ethiek. We denken vaak dat ethiek strikt rationeel is of zou moeten zijn, maar dat heeft meer te maken met gedeelde (en deels denkbeeldige) ideeën die we vandaag over onszelf koesteren. Vanuit die ... [lees verder]

Vloeibare waarden

Herman de Dijn

In 1994 analyseerde Herman De Dijn de postmoderne tijd in zijn bekende boek 'Hoe overleven we de vrijheid?' (vier herdrukken). Twintig jaar later gaat hij na hoe de post- of laatmoderne tijd intussen geëvolueerd is. De mentaliteitsverandering die twintig jaar geleden zichtbaar werd, maar die De Dijn toen ... [lees verder]

-niet beschikbaar-

De sacraliteit van leven en dood

Arnold Burms

In ethische discussies domineert vandaag vooral het principe van de zelfbeschikking, hét idool van onze tijd. Daarbij wordt het leven beschouwd als was het een instrument dat ondergeschikt blijft aan de wensen van het ik. Een louter instrumentele verhouding tot het leven en tot het eigen lichaam miskent ... [lees verder]

-niet beschikbaar-

Spinoza

Herman De Dijn

Spinoza's embleem, een roos met doornen, is er een dat in verschillende opzichten op zijn filosofie van toepassing is. Op het eerste gezicht lijkt deze filosofie een hard en meedogenloos denken dat alleen maar een negatieve boodschap bevat, die alle traditionele menselijke verwachtingen als illusies ontmaskert. En toch pretendeert datzelfde ... [lees verder]

-niet beschikbaar-