Zoekresultaten

Verrukkelijk landschap

Dirk Sijmons

Deze publicatie bevat de resultaten van de elfde Eo Wijersprijsvraag. Onder de titel Verrukkelijk landschap schetsen twaalf ontwerpteams voor regio’s in Zuid-Holland, Brabant, Overijssel en Limburg een perspectief. Dat doen ze tegen de achtergrond van grote opgaven voor het landelijk gebied: een tanende bodemkwaliteit, de stikstofcrisis, langdurige droogte, de mo... [lees verder]

Ruimte voor de rivier

Dirk Sijmons

Met Ruimte voor de Rivier is het Nederlandse rivierenlandschap aangepast aan de huidige klimaateisen. Het gebied werd niet alleen veiliger maar met de doelstelling van ruimtelijke kwaliteit ook mooier. Meer dan dertig projecten werden in een tijdsbestek van enkele jaren gerealiseerd. Ruimte voor de Rivier is een geweldige operatie die ... [lees verder]

Room for the River

Dirk Sijmons

ROOM FOR THE RIVER - SAFE AND ATTRACTIVE LANDSCAPES The Room for the River programme has made the Dutch river landscape fit for the demands of the changing climate. The floodplains are not only safer, but under the 'spatial quality' objective they have also been made more attractive. More than ... [lees verder]

Landschap en energie

Dirk Sijmons

De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie is een van de grootste uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Landschap en energie is een baanbrekend boek over het effect van deze transitie op onze omgeving. Het maakt als eerste een visuele vergelijking van het ruimtebeslag van alle relevante energiebronnen, het verklaart ... [lees verder]