Zoekresultaten

De onzichtbare Maat

Andreas Kinneging

Mateloosheid. Dat is hét kenmerk van de moderne tijd. Die staat daarmee haaks op de grote Europese Traditie, die teruggaat op Athene en Jeruzalem. Want in die Traditie gaat het om de juiste Maat, maathouden, maatvoering, matigheid. De kerngedachte is dat de juiste Maat te vinden is in de w... [lees verder]

No culture, no Europe

Rosi Braidotti

Over the past decade, the European Union has fallen into a drawn-out crisis, politically as well as economically. In this book, the authors argue that analyses of this crisis miss an important element: culture. Faith in politics, like faith in a European currency, is first and foremost a cultural issue. ... [lees verder]

Van kwaad tot erger

A. Kinneging

Sinds 11 september 2001 is de publieke belangstelling voor het kwaad sterk opgeleefd. In de filosofie speelt dit onderwerp al 2500 jaar een prominente rol. Wat is het kwaad nu precies? Bestaat het werkelijk, of is het slechts een interpretatie? Welke soorten kwaad bestaan er? Is er zoiets als het kwaad in de ... [lees verder]

In het belang van het kind

B. Levering

In hoeverre is opvoeding een zaak van de overheid? Als opgroeiende kinderen in hun ontwikkeling worden geschaad, dan kan de rechter ingrijpen door kinderen onder toezicht te stellen of ouders uit de ouderlijke macht te ontheffen of te ontzetten. Maar volgens velen is de armslag van de overheid te beperkt. ... [lees verder]