Zoekresultaten

A conversation pieces

Abdelkader Benali

The Battle Between Carnival and Lent is a masterpiece by Pieter Bruegel the Elder (c. 1525/30-1569). Dating from 1559, the world-famous painting is rich in remarkable stories and characters. This book zooms in on the many everyday objects portrayed by Bruegel in the painting. These objects have been meticulously examined and ... [lees verder]

Voorwerp van gesprek

Alexandra Van Dongen

Strijd tussen Carnval en Vasten is een meesterwerk van Pieter Bruegel de Oude (ca. 1525/30-1569), die 450 jaar geleden overleed. Het wereldberoemde schilderij uit 1559 barst van de bijzondere verhalen en personages. Dit boek zoomt in op de talrijke alledaagse gebruiksvoorwerpen die Bruegel in beeld bracht. De objecten zijn zorgvuldig onderzocht en ... [lees verder]

Powermask

Walter Van Beirendonck

To this very day masks capture the imagination: where does one's identity stop and a transformation start to take place when someone puts on a mask, how do we deal with old symbolic and mythical meanings, when do we create new ways of defining ourselves, what is accepted and where ... [lees verder]

Powermask

Walter Van Beirendonck

Tot op vandaag blijven maskers fascineren: waar stopt de eigen identiteit en ontstaat er een metamorfose als je een masker opzet, hoe gaan we om met de oude symbolische en mythische betekenissen en wanneer creëren we nieuwe manieren om onszelf te definiëren, wat wordt aanvaard en ... [lees verder]

De ontdekking van het dagelijkse leven van Bosch tot Bruegel

Peter van der Coelen

Het dagelijks leven uit de 16de eeuw staat dit najaar centraal in Rotterdam met bordelen, feestvierende boeren, kwakzalvers en ongelijke liefde. Met ironie en zelfspot wordt de maatschappij weerspiegeld in de kunst. Soms is er sprake van een moraal, maar de humor en ironie overheerst. Niets ontsnapte aan de aandacht ... [lees verder]