Zoekresultaten

Bedenkt eer gij herdenkt

Petra Catz

In deze bundel formuleren zestien mensen waarom ze niet gelukkig zijn met het ontwerp van het Nationaal Holocaust Namenmonument op de gekozen plek in de stad. [lees verder]

Tegen de vrouwen

Abram de Swaan

In de afgelopen halve eeuw is over de hele wereld het onderwijs op alle niveaus in razend tempo uitgebreid, vooral voor meisjes en jonge vrouwen. Daarmee veranderden de man-vrouwverhoudingen navenant. Vrouwen trouwen later, krijgen minder kinderen, werken langer en verdienen meer. Die winst aan kennis, inkomen en ook aan macht ... [lees verder]

Mensenmaatschappij

Abram de Swaan

Hoe zitten mensen in en aan elkaar? Hoe werken menselijke strevingen op elkaar in, vaak met gevolgen die door niemand voorzien of bedoeld zijn? Hoe is het mogelijk dat samenlevingen zich in de loop van enkele duizenden jaren hebben uitgebreid van overlevingshordes met een paar dozijn leden tot staten die ... [lees verder]

Compartimenten van vernietiging

Abram de Swaan

In de afgelopen eeuw zijn keer op keer miljoenen mensen vermoord in campagnes van grootscheepse vernietiging, met de Holocaust als het absolute dieptepunt. Hoe zijn deze verschrikkingen te begrijpen?Al ruim een halve eeuw is één verklaring pasmunt: de massamoordenaars zijn 'gewone mensen'. Dus: 'U en ik zouden ... [lees verder]

De mens is de mens een zorg

Abram de Swaan

De samenleving wordt gevormd door strevingen van mensen, individueel en groepsgewijs, zonder dat de samenleving die zij aldus vormen overeenkomt met hun bedoelingen. Ziedaar het grondthema van de bundel De mens is de mens een zorg, die bestaat uit een keuze uit de sociologische opstellen die Abram de Swaan tussen 1971 ... [lees verder]