Scheepvaart

De scheepvaart van De Leek

Sikke Cazemier

Boek over het wel en wee van de scheepvaart in het Westerkwartier in voorbije tijden en van mensen die daarin werkzaam waren. [lees verder]

Voortvarende vrouwen in de Veenkoloniale zeevaart

Hendrik Andries Hachmer

Wie zich terug in de tijd zou kunnen verplaatsen, zou rond 1850 in de Groninger Veenkoloniën honderden zeelieden tegen het lijf lopen. We mogen gerust stellen dat in die tijd in bijna elk dorp, hoe … [lees verder]

A Passion for Shipbuilding

Roland Wildberg

A dazzling company celebrates its anniversary: the Meyer Werft shipyard was founded 225 years ago in Papenburg, on the Ems river. It has been family-owned ever since – and one of the most successful … [lees verder]

Schiffbauer aus Leidenschaft

Roland Wildberg

Ein schillerndes Unternehmen feiert Geburtstag: Vor 225 Jahren wurde in Papenburg an der Ems die Meyer Werft gegründet. Sie ist bis heute in Familienhand – und eine der erfolgreichsten der Welt in … [lees verder]

Louis de Jonge

Yvonne Nijlunsing

LOUIS DE JONGE Louis de Jonge voer veertig jaar op de oostelijke Waddenzee. Hij was een van de weinigen die een vergunning had voor het varen op Rottumeroog. Of het nu wetenschappers, wadlopers, … [lees verder]

Groninger binnen- en buitenvaarders

Post en Slagter

van 25,00 voor 9,90 Ruud en Corrie Slagter verrichtten van 1988 tot 1998 genealogisch onderzoek naar de Groninger familie Slagter. Hun naspeuringen resulteerden in het fraaie boekwerkje Parenteel … [lees verder]