NAHI-reeks

Rural salvation markets

Kees Kuiken

Medieval memoria in Dutch village parishes Historia Agriculturae 49 Memoria, the liturgic commemoration of the dead, figures in this study as a unifying perspective on the economic, social, and … [lees verder]

Memento Mori

Bart Ramakers (ed.)

Sterven en begraven in een rurale grensregio Historia Agriculturae 48 Het Duits-Nederlandse kustgebied was in het verleden - en is nog steeds – een overwegend agrarisch gebied met daarbinnen enkele … [lees verder]

De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910

Peter Priester

Inhoud De geschiedenis van de Groningse landbouw in de vorige eeuw kan met recht 'bijzonder' worden genoemd: in geen andere Nederlandse provincie werd op zo'n grote schaal grasland omgezet in … [lees verder]

Dien Hoetink

J.E. van Kamp

Een hoog opgeleide vrouw met een maatschappelijke carrière was zeldzaam in de eerste helft van de twintigste eeuw. Deze biografie van Dien Hoetink (1904-1945) gaat over zo'n vrouw en haar … [lees verder]

Groninger graanprijzen

Dr. W. Tijms

Een thermometer voor de welvaart in Stad en Ommelanden. Zo mogen de prijzen van granen en andere agrarische produkten die op de Korenbeurs in Groningen werden genoteerd wel genoemd worden. Hoe hoger … [lees verder]

Het Groene Front voorbij

Daniël Broersma

In 1995 ontstond LTO Nederland als landelijke koepel voor de agrarische sector. De nieuwe organisatie kwam tot stand in een voor de landbouw turbulente periode. Op zowel nationaal als internationaal … [lees verder]