Friesland

Sporen van het slavernijverleden in Fryslân

Barbara Henkes

De belangstelling voor ons slavernijverleden is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit boek toont de betrokkenheid van Friesland en de Friezen bij deze koloniale geschiedenis nog weinig bekend. … [lees verder]

Ferdban

Oebele Vries

De Oudfriese oorkonden in Ferdban weerspiegelen het dagelijkse leven van gewone mensen en van de allerrijksten en allermachtigsten in Friesland. Ze gaan ook over zaken als vete en vrijheidsstrijd, de … [lees verder]

Je mag wel bang zijn, maar niet laf.

Toni Boumans

Eind negentiende eeuw besluit Popke Bakker, zoon van de kastelein van herberg De Drie Zwaantjes in Langweer, met zijn vrouw Dieuwke en hun negen kinderen – het zouden er vijftien worden – een garen- … [lees verder]

stadhouder en strateeg (1560-1620-2020)

Willem Lodewijk

Graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg is een van degenen die aan de wieg van de Republiek hebben gestaan. In de laatste decennia van de zestiende eeuw wist hij, samen met zijn neef Maurits, het … [lees verder]

De mooiste fotolocaties


De mooiste fotolocaties van Noord-Nederland Van de ruige Wadden tot intieme beekdalen en van uitgestrekte heidevelden tot mysterieuze bossen. Noord-Nederland is rijk aan natuur en een waar paradijs … [lees verder]

It Fryske Boerehiem

R. Wielinga & W. Hoekstra

Over: stinzenpoorten, toegangshekken, hynstewaden, hooibergen, stookhutten, koetshuizen, theekoepels, húskes, kippenladders, varkenskotten, glazen poterbewaarplaatsen op Friese boerenerven. Rudolf … [lees verder]