Boerderijen

It Fryske Boerehiem

R. Wielinga & W. Hoekstra

Over: stinzenpoorten, toegangshekken, hynstewaden, hooibergen, stookhutten, koetshuizen, theekoepels, húskes, kippenladders, varkenskotten, glazen poterbewaarplaatsen op Friese boerenerven. Rudolf … [lees verder]

200 jaar Lutjebosch


'Een Groninger zet niet gauw zijn gevoelens op papier, zeker onze familie niet, maar zoals Joh. W. Bos en Willem J. Bos hun reizen hebben beschreven, zo maak ik deze korte aantekeningen, het opsommen … [lees verder]

Huis ter Hansouwe

Bertus Boivin

Aan de rand van het beekdal van het Eelderdiep staat Huis ter Hansouwe. Het ligt in een flauwe bocht in de weg van Eelde naar Peize. Op het eerste gezicht lijkt Ter Hansouwe een boerderij. Wie het … [lees verder]

de Enne Jans Heerd op Maarhuizen

Johan van Rhijn

17 mei 2019 verscheen het boek 'de Enne Jans Heerd op Maarhuizen' geschreven door Johan van Rhijn. Johan heeft de afgelopen maanden gewijd aan een uitvoerig onderzoek naar de geschiedenis van de … [lees verder]

Groningen op glas

Piet Kooi

De archeologische opgravingen van Van Giffen. De Rijksuniversiteit Groningen is het het bezit van een groot aantal waardevolle historische collecties. Slechts een klein deel daarvan, is bij het … [lees verder]

Vervlogen jaren in Haren

Henk Werners

Door toevallige omstandigheden heeft Werners, die sinds 1962 in Haren woont, zich de geschiedenis van Haren eigen gemaakt. Hij heeft er al veel presentaties over gehouden in woord en beeld en er … [lees verder]