zoekresultaten

Nova Flora Neerlandica

Rense Haveman

Er zijn maar weinig landen waarvan de flora zo goed bekend is als Nederland. Toch is er tot op heden geen up-to-date standaardwerk waarin alle inheemse plantensoorten uitgebreid worden behandeld. De … [lees verder]

Plantengemeenschappen van Nederland

Joop Schaminée

Vegetatie komt bijna overal voor, zelfs op een druk belopen plein of in een uiterst droge woestijn. Hoewel er veel vegetatiekundige kennis is, ontbrak tot nu toe een beknopt en praktisch handboek. … [lees verder]

Veldgids Rompgemeenschappen

Joop Schaminée

Het nieuwe standaardwerk voor plantenliefhebbers, ecologen en beheerders. Plantengemeenschappen zijn groepen van samen voorkomende plantensoorten typerend voor de grote verscheidenheid aan biotopen, … [lees verder]