zoekresultaten

Geen vredestichter is zonder tegensprekers

Henk Nellen

Henk Nellen (1949) werkte voor het Huygens Instituut en bestudeerde Grotius’ leven en werk. Hij bekleedde de leerstoel ‘ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd in haar sociale context’ aan de … [lees verder]