zoekresultaten

Dat hadden we nooit moeten doen

Duco Hellema

In de jaren negentig veranderde de Partij van de Arbeid radicaal van koers. De PvdA wenste geen Partij van de Armoede meer te zijn. Ze omarmde beginselen als individuele verantwoordelijkheid en … [lees verder]

Nederland en de jaren zeventig

Duco Hellema

Geen tijdvak roept zulke tegenstrijdige beelden op als de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het waren de jaren van Joop den Uyl, Dolle Mina en de Rode Jeugd, maar ook van Hans Wiegel en de Tros. … [lees verder]

Nederland - België

Duco Hellema

Door hun veelal gezamenlijke geschiedenis, maar vooral door hun taal lijken België en Nederland onverbrekelijk met elkaar verbonden. Toch doemen er telkens ook obstakels op die een werkelijke … [lees verder]